Formularz rejestracyjny na webinar:

Żywienie kliniczne – etap II
– analiza przypadków klinicznych

Prowadzący: prof. CMKP dr hab. n. med. Jacek Sobocki; data transmisji: 27.09.2023, godz. 19.00